Banabilet.com doğrudan bilet tedarikçisi olmayıp alıcı ile satıcıları veya organizatörleri buluşturan bir platformdur.

Cezai Şart Politikaları ve Bedelleri

Cezai Şart Politikaları ve Bedelleri

Kullanım koşulları ve üyelik ana sözleşmesi Ek-3

CEZAİ ŞART POLİTİKALARI VE BEDELLERİ

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin bilet satışı, satıcının hak ve yükümlülükleri bölümünde düzenlenmiş 5.2.9. ve 5.2.16. maddelerine göre satıcının teklife açtığı biletlerin satıldığının şirket tarafından bildirilmesinden itibaren teklifi geri çekemeyeceğini ve teklifini düzenleyemeyeceğini ayrıca satışa sunduğu biletlerin beyan ettiği gerçek şartları taşımaması durumunda cezai şart ücreti ödeyeceği düzenlenmiştir. 

Biletlerin satıcı tarafından taahhüt edilen süre veya şirket tarafından belirlenmiş süre içerisinde gönderilmemesi durumunda 10€’dan az olmamak kaydıyla satış tutarının en az %20 si satıcıdan mahsup edilir.

Son dakika programı içerisinde satılan biletlerde satıcının bileti şirketin belirlemiş olduğu süre içerisinde göndermemesi durumunda 20€’dan az olmamak kaydıyla satış tutarının en az %20 si satıcından mahsup edilir.

Satıcının yerine getirilemeyen siparişleri için şirketin satışı tamamlamak maksadıyla yapmış olduğu harcama tutarı 10€’dan az olmamak kaydıyla satıcıdan mahsup edilir.

Kısıtlama bulunan biletlerin satıcı tarafından belirtilmeden satıldığı durumlarda, satışın iptali gerekmiyorsa 15€’dan az olamamak kaydıyla satış tutarının en az %15, satış iptalini gerektiriyorsa 20€’dan az olmamak kaydıyla en az %25 satıcıdan mahsup edilir.

Satıcının, satışa sunduğu biletlerde beyan ettiği kategorinin gerçeğe uygun olmadığı durumlarda 20€’dan az olmamak kaydıyla satış tutarından en az %20 satıcıdan mahsup edilir.

Aynı ilan içerisinde satışa sunulan biletlerin yanyana olmaması durumunda, 20€'dan az olmamak kaydıyla satış tutarından %15 satıcıdan mahsup edilir.

Satıcının biletleri hiç göndermemesi durumunda 20€ dan az olmamak kaydıyla satış tutarı üzerinden %25 satıcıdan mahsup edilir.

Biletlerin alıcı tarafından geçerli bir sebeple iade edildiği durumlarda ücretin alıkonması da dahil olmak üzere en az %25 satış tutarı üzerinden satıcıdan mahsup edilir.

Belirtilen ücretler alt sınır olmakla beraber şirketin uğradığı tüm zararları, yeniden basım, geç teslim , yeniden yönlendirme , nakliye , müşteriye sunulan hediye kuponları , para iadesi gibi ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla şirketin uğrayabileceği tüm zararları mevcut ödeme yönteminizden veya içerideki ödemenizden tahsil edebilmesi için şirketi yetkili kılarsınız.

www.banabilet.com