Banabilet.com doğrudan bilet tedarikçisi olmayıp alıcı ile satıcıları veya organizatörleri buluşturan bir platformdur.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kullanım koşulları ve üyelik ana sözleşmesi Ek-4

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

TICKET LEADER LTD olarak Uluslar Arası Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan hükümleri gereğince veri güvenliliği amacı ve kapsamı doğrultusunda siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek ve bu hususta aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek istiyoruz.

 

Amaç

Tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince şirketimiz TICKET LEADER LTD olarak gerektiği durumlarda veri sorumlusu ve gerektiği durumlarda veri işleyen sıfatıyla, ilgili mevzuat hükümlerince açıklandığı kapsamda şart ve sınırlara bağlı kalarak;

Verilerinizi elde edebilir, kaydedebilir.

Verilerinizi depolayabilir.

Verilerinizi hizmetlerin devamlılığı adına güncelleyebilir, değiştirebilir veya yeniden düzenleyebilir. 

Mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Kanunun izin verdiği ölçüde anonimleştirerek işleyebilir.

Veri sorumlusu

TICKET LEADER LTD olarak aşağıda iletişim bilgileri aktarılmıştır.

 

Hangi verileri topluyoruz?

Aksi belirtilmedikçe, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Sitemize kaydolmak veya hizmetlerimizden yararlanmak için tarafımıza iletmiş olduğunuz isim-soy isim, telefon numarası, e-posta adresiniz, adresiniz, satıcı veya alıcı bilgileriniz. Müşteri destek ekibiyle yaptığınız yazılı veya sesli iletişim kayıtları. Satın alma veya satış yapmak için tarafımıza iletmiş olduğunuz finansal bilgiler. İlgili mevzuat hükümlerince izin verilen ölçüde kredi kartı bilgileriniz, banka hesap numarası bilgileriniz. Bilet teslimatı veya fatura için gerek duyulabilecek posta kutusu adresiniz veya posta numaranız. Kurumsal müşterilerimiz için vergi kimlik numarası ve diğer şirket tanımlama bilgileri. Kurumsal müşteriler için pazarlama ve kullanıcı işlem bilgisi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonimleştirilen veriler, ilgili kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası hükümlerine bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Kişisel verileriniz, tarafınıza akdedilen sözleşmelerin ve taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, biletlerinizin talep ettiğiniz yöntemlerle tarafınıza teslim edilebilmesi-ulaştırılması, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-arşiv faturalandırma işleminin tamamlanabilmesi, satın aldığınız biletlerde iade ve değişiklik işleminin yapılabilmesi, tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden sizlere bilgi verilebilmesi, işlem bilgi tespiti , üyelik kaydınızın oluşturulabilmesi ve kaydınızın muhafaza edilebilmesi , iletişim izinleriniz doğrultusunda tanıtım/bilgilendirme yapılabilmesi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinden yararlandırılmanız, haftalık veya aylık mail bülteninin gönderilmesi , müşteri sadakat ödül program katılımızın muhafaza edilmesi , veri analizi ve araştırmasının yapılabilmesi , şikayet ve taleplerinizin şirketimize aktarılabilmesi , yapılan işlem kayıtlarının arşivlenmesi-depolanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi amacıyla işlenebilmektedir. 

Banabilet olarak açık rıza gerektirmeyen durumlar dışında verilerinizi yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenme amaçları dışında kullanmayacak, işlemeyecek ve açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3.kişilerle paylaşmayacak, aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. 

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin aktarılabileceği kuruluşlar

Kişisel verileriniz, tercih ettiğiniz ödeme şekline göre anlaşmalı ödeme kuruluşlarına, bankalara, online ödeme sistemlerine veya aracı kurumlarına, tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında kargo/dağıtım şirketlerine, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için ilgili alt yapı sağlayıcılarına, e-arşiv faturalandırma işlemi kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı hizmet sağlayıcılarına, yapılan işlemlerin saklanabilmesi için çalışmakta olduğumuz yurt içi veya yurt dışı sunucu barındırma, arşivleme ve depolama hizmet sağlayıcılarına, gerekmesi durumunda şirket ana hissedarına, gerekli olması durumunda tüm iştiraklerine, şikayetlerinizin giderilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için şirketimiz ilgili çalışanlarına(hukuk, mali ve vergi danışmanları, ilgili denetçilerine veya mevzuat hükümlerince izin verilen ilgili kişilere) gerektiği kadarı ile aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilere ait haklarım nelerdir?

Kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

 

Haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Yukarıdaki maddelerle ilgili daha fazla bilgi almak ve kişisel verileriniz hakkında [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz.

Taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belge eklemek suretiyle, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamanızla beraber eklemeniz gerektiğini unutmayınız.

Ayrıca bize yazılı olaraktan ıslak imzalı şekilde şirketimiz resmi adresi olan 360 Edge Lane, Fairfield, Liverpool, L7 9NJ, adresine posta göndererek adresine zorunlu olan kimlik tanımlama bilgilerini ileterek başvuruda bulunabilirsiniz.

Şirketimize başvuruda bulunduğunuz andan itibaren talebiniz en geç otuz(30) gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza gerekli geri dönüş sağlanır.

Şirket, başvuru sahibinin gerçekten kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi e belge talebinde bulunabilir.

www.banabilet.com